banner54

'Bedenlerinizden alıp ruhlarınıza feda edin'

14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:42

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözlerinizi geceleri uyanık tutun, karınlarınızı gizleyin (zayıf tutun), adımlarınızı kullanın, mallarınızı infak edin, bedenlerinizden alıp ruhlarınıza feda edin, bu konuda cimri olmayın"

'Bedenlerinizden alıp ruhlarınıza feda edin'
 Yaptığı iyi amellerin karşılığında mü'minin kazanacağı ecirler hakkında Kur'an'da şöyle buyurulur:

“(Ey insanlar!) Allah'a ve Resulü’ne iman edin; sizi varis kıldığı şeylerden infak edin; aranızdan, iman edip da infak eden kimselere büyük ecir vardır.” (Hadid, 7).

“Doğrusu, görünmediği halde Rablerinden korkanlara, onlara, bağışlanma ve büyük ecir vardır.” (Mülk, 12).

“İnkar edenler için çetin azap vardır. İman edip iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.” (Fatır, 7).

“Doğrusu, sadaka veren erkek ve kadınlara, Allah'a güzel bir borç verenlere kat kat karşılık verilir; onlara cömertçe verilecek bir ecir vardır.” (Hadid, 18).

“O’na kavuştukları gün mü'minlere yapılacak temennileri 'selam' demek olacaktır. Onlara cömertçe verilecek ecir hazırlamıştır.” (Ahzab, 44).

“Allah'a kim güzel bir borç takdiminde bulunursa, Allah karşılığını kat kat verir, ona cömertçe verilecek bir ecir de vardır.” (Nehc’ul-Belağa, 183. hutbe).

Allah sizden zilletten dolayı yardım ve azlıktan dolayı borç istememiştir.

“Doğrusu iman edip salih amel işleyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardır.” (Fussilet, 8).

“Yalnız, iman edip yararlı işler işleyenlere, onlara, kesintisiz ecir vardır.” (İnşikak, 25; Tin, 6).

“Doğrusu sana kesintisiz bir ecir vardır.” (Kalem, 3).

“İşte onlara, sabırlarından dolayı, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.” (Kasas, 54).

“Sizlerden Allah'a ve peygamberine boyun eğip salih amelde bulunanlara ecrini iki kat veririz; ona cömertçe rızık hazırlamışızdır.” (Ahzab, 31).

Aynı hususta İmam Ali Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözlerinizi geceleri uyanık tutun, karınlarınızı gizleyin (zayıf tutun), adımlarınızı kullanın, mallarınızı infak edin, bedenlerinizden alıp ruhlarınıza feda edin, bu konuda cimri olmayın. Şüphesiz münezzeh olan Allah, 'Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar' (Muhammed, 7) buyurmuştur."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer sabredersen kader cari olur ve sen sevabına ermiş olursun. Sabırsızlık edersen (yine) kader cari olur ve sen günahkâr sayılırsın.” (Nehc’ul-Belağa, 291. hikmet). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

banner56

Yorum Gönder

@name x