banner12

Onun devrinde ümmet yücelecek

31 Mart 2016 Perşembe 03:21

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek, Allah ona yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek. Hayvanlar çoğalacak, ümmet yücelecek ve o yedi veya sekiz yıl yaşayacak

Onun devrinde ümmet yücelecek
Hz. Mehdi zuhur ettiğinde meydana gelecek olaylar ile ilgili hadislerden bazıları şöyledir:
Ebu Nuaym, el–Erbaune Hadisen kitabının 16. hadisinde şöyle der:
Abdullah b. Ömer’den rivayetle; “Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Mehdi zuhur ettiğinde başının üstünde bir bulut olacak ve oradan bir münadi şöyle seslenecek: Bu Mehdi, Allah’ın halifesidir, ona tâbi olun.”
On yedinci hadiste ise yine Abdullah b. Ömer’den naklen, Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Mehdi zuhur ettiğinde başının üstünden bir melek şöyle nida edecek: Bu Mehdi Allah’ın halifesidir, ona tâbi olun.”
Avf b. Malik’ten rivayetle;
Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Çok karanlık ve dehşetli bir fitne gelecek ve onu diğer fitneler izleyecek. Sonunda benim Ehl–i Beyt’imden Mehdi denilen biri çıkacak. Eğer onu görürsen ona tâbi ol, böylece hidayete erenlerden olursun.” (el–Havi li–l Fetava, c. 2 s. 67’de). 
Ebu Said el Hudri’den rivayetle;
Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek, Allah ona yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek. Hayvanlar çoğalacak, ümmet yücelecek ve o yedi veya sekiz yıl yaşayacaktır.” (el–Müstedrek, c. 5, s. 557). 
Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi Allah (c.c) o günü, o kadar uzatacak ki Ehl–i Beyt’imden biri gelecek, Deylem Dağı ve Konstantiniye’ye hakim olacak.” (Sünen–i İbn–i Mace, c. 2, s. 179).
Emir–ül Mü’minin’den (a.s.) rivayetle;
Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “En üstün ibadet, fereci (Hz. Mehdi’nin zuhurunu) beklemektir.” (Feraidu’s–Simtayn).
Esbağ b. Nubate’den rivayetle;
Emirü’l–Mü’minin Ali (a.s.), Hz. Mehdi’den (a.s.) söz ederek şöyle buyurdu: “O öyle bir gaybete çekilecek ki, sonunda cahiller, ‘Allah’ın Âl–i Muhammed’e ihtiyacı yoktur’ diyecektirler.” (Kemalu’d–Din, c. 1, s. 302; Şeyh Tusi, el–Gaybet; Allame Meclisi, Biharu’l–Envar, c. 52, s. 101). de naklederler.
Ebu İshak’tan rivayetle;
Emirü’l–Mü’minin Ali (a.s.), bir hutbesinde söyle buyurdu: “Allah’ım ben biliyorum ki ilmin tamamı kuşatılmaz, kaynağı kurumaz ve arzın, senin halka olan açık ama kendisine itaat edilmeyen ya da çekindiğinden dolayı saklanan bir hüccetinden boş kalmaz. Böylece hüccetin bâtıl olmaz. Senin dostların da hidayet olduktan sonra dalalete düşmezler. Ama onlar (dostların) neredeler ve sayıları ne kadardır? Onlar sayıca çok az olsalar da, zikri yüce olan Allah katında değerleri çok büyüktür. Onlar, dinin kılavuzları olan Hidayet İmamlarına tâbi olurlar, onların edepleriyle edeplenir, yollarından yürürler. İşte o zaman ilim, imanın hakikati ile birlikte onlara doğru akın eder de ruhları, ilim önderlerinin davetine icabet eder; başkalarına zor gelen hadisleri onlar kolaylıkla kabul ederler; yalancılar ve israfçıların çekinip kabullenmedikleri şeylerle huzur bulurlar. İşte, âlimlere uyanlar onlardır. Onlar, yüce Allah’a ve velilerine itaat ederek, dünya ehliyle birlikte oldular; dinlerinde takiye edip düşmanlarından korundular. Onların ruhları, en yüce makama bağlıdır, âlimleri ve onlara uyanlar, bâtıl devletinde dilsiz ve suskundurlar, hakkın devletini beklerler. Allah yakında kendi sözleriyle hakkı yüceltecek ve bâtılı yok edecektir. O korkulu durumda dinlerini sabırla korudukları için ne mutlu onlara! Onların devleti oluştuğunda, onları görmeyi ne kadar da çok isterim! Allah onları, salih babalarını, eşlerini ve nesillerini bizimle birlikte Adn cennetinde birleştirecektir.” (el–Kafi, c. 1, s. 270).
banner55

Yorum Gönder

@name x