banner12

‘Yeryüzü ona itaat edecek’

04 Nisan 2016 Pazartesi 00:19

İmam Rıza (a.s.), Hz. Mehdi hakkında buyurdu ki: “Allah onun vesilesiyle yeryüzünü bütün zulüm ve haksızlıklardan temizleyecektir. Halkın arasında adalet ölçüsünü kuracak. Böylece hiç kimse başkasına zulmetmeyecek. Yeryüzü ona itaat edecek ve onun gölgesi olmayacak”

‘Yeryüzü ona itaat edecek’
 Seyyid b. Muhammed–i Himyeri’den rivayetle;
İmam Ca’fer Sâdık (a.s.)’a şöyle dedim: “Ey Allah Resulünün oğlu! Senin babalarından bize gaybet ve onun doğruluğu hakkında rivayetler ulaşmıştır. Bu gaybetin kimin üzerinde vuku bulacağını söyler misin?”
Buyurdu ki: “Doğrusu gaybet benim evlatlarımdan altıncısında vuku bulacaktır. O, Resûlullah’tan sonraki hidayet İmamlarının on ikincisidir. Birincileri Emirü’l–Mü’minin Ali b. Ebu Tâlib, sonuncuları ise Allah’ın yeryüzündeki son hücceti ve zamanın sahibidir. Allah’a and olsun Nuh’un, kavmi içinde kaldığı süre kadar gaybette kalsa dahi, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduruncaya kadar dünyadan göçmeyecektir.” (Kemalu’d–Din, c. 2, s. 342).
Ebu Basir’den rivayetle;
İmam Ca’fer (a.s.) şöyle buyurdu: “Peygamberlerde vuku bulan gaybetler aynen, adım adım ve karış karış biz Ehl–i Beyt’ten olan Kaim’de de vuku bulacaktır.” Dedim ki: “Ey Resûlullah’ın oğlu! Siz Ehl–i Beyt’ten olan bu Kaim kimdir?” Buyurdu ki: “Ey Ebu Basir! O, benim oğlum Musa’nın beşinci evladıdır. Cariyelerin en üstününün oğludur. Öyle bir gaybete çekilecek ki, bâtıl ehli onda tereddüt edecektir. Sonra Allah onu izhar edecek, Allah onun eliyle yerin doğusunu ve batısını fethedecek. Sonra Allah’ın ruhu İsa b. Meryem nazil olacak ve onun arkasında namaz kılacak. Böylece yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Yeryüzünün her yerinde Allah’a ibadet olunacak ve müşrikler istemese de dinin hepsi Allah’a ait olacak.” (Kemalu’d–Din, c. 2, s. 345).
Yunus b. Abdurrahman’dan rivayetle;
Musa b. Cafer (a.s.)’ın huzuruna çıkarak şöyle arz ettim: “Ey Resûlullah’ın oğlu! Hak üzere kıyam edecek olan Kaim sen misin?”
Buyurdu ki: “Hak üzere kıyam eden benim. Ama yeryüzünü Allah’ın düşmanlarından temizleyecek, onu zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak olan Kaim, benim evlatlarımın beşincisidir. Öldürülme korkusu olduğu için gaybeti o kadar uzayacak ki bazı kavimler onun hakkında irtidata düşecek, bazıları ise ona bağlı kalacaklardır.” Sonra buyurdu ki: “Bizim Kaim’imizin gaybetinde bizim sevgimize sarılan, velayetimize bağlı kalan ve düşmanlarımızdan uzaklaşan taraftarlarımıza ne mutlu! Onlar bizdendir, biz de onlardanız. Bizlerden İmamları olarak razıdırlar. Biz de onlardan razıyız. Ne mutlu onlara! Allah’a and olsun ki onlar, kıyamet günü bizimle aynı derecede olacaklar.” (Kifayetu’l–Eser, s. 265; Biharu’l–Envar, c. 1, s. 151; Kemalu’d–Din, c. 2, s. 361). 
Hasan b. Halid’den rivayetle;
İmam Ali b. Musa er–Rıza (a.s.) şöyle buyurdu: “Benim evlatlarımın dördüncüsü, cariyelerin en üstününün oğludur. Allah onun vesilesiyle yeryüzünü bütün zulüm ve haksızlıklardan temizleyecektir. Halkın doğumunda tereddüt ettiği gaybet sahibi odur. O, zuhur ettiğinde yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak. Halkın arasında adalet ölçüsünü kuracak. Böylece hiç kimse başkasına zulmetmeyecek. Yeryüzü ona itaat edecek ve onun gölgesi olmayacak.”
Ona şöyle soruldu: “Ey Allah Resulünün oğlu! Siz Ehl–i Beyt’ten olan Kaim kimdir?”
Buyurdu ki: “Benim evlatlarımdan dördüncüsü. Cariyelerin en üstününün oğludur. Allah, onun vesilesiyle yeryüzünü her türlü haksızlıktan temizleyecek ve her türlü zulümden pâk kılacaktır. Halkın, veladetinde tereddüt edeceği odur. Zuhurundan önce gaybete çekilecek olan odur. O, zuhur ettiğinde yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak ve halkın içinde adalet ölçüsünü kuracak. Böylece hiç kimse başkasına zulmetmeyecek. Yeryüzü ona itaat edecek ve onun gölgesi olmayacaktır. Gökten bir münadi onun adına nida edecek ve yeryüzündeki bütün halk ona doğru yapılan şu çağrıyı işitecek: ‘Bilin ki, Allah’ın hücceti Beytullah’ın yanında zuhur etti, ona tâbi olun. Şüphesiz hak onunladır ve ondadır.’ Ve bu konuda Allah’ın ayeti şöyle geçer: ‘Eğer istersek onlara gökten bir ayet nazil ederiz de hepsinin boynu onun karşısında eğilir.’ Yakın bir mekandan bir münadi, o gün nida eder ve onlar da o hak sesi duyarlar. İşte o zuhur günüdür. Yani oğlum Kaim Mehdi’nin zuhuru.” (Yenabiu’l–Mevedde, s. 448).
banner55

Yorum Gönder

@name x