banner54

Prof.Dr.Ünal Emiroğlu, Dünyayı tersine çeviren lider

29 Kasım 2016 Salı 00:42

Savaşlar yıkıcıdır ve kötüdür. Ancak bazen, istemeyerek de olsa, daha ileri adımların atılmasına da vesile olabilirler. İnsanlığın özgürlük ve demokrasi yolundaki evrimine yeni bir ivme kazandırabilirler.

Prof.Dr.Ünal Emiroğlu, Dünyayı tersine çeviren lider
 Savaşlar yıkıcıdır ve kötüdür. Ancak bazen, istemeyerek de olsa, daha ileri adımların atılmasına da vesile olabilirler. İnsanlığın özgürlük ve demokrasi yolundaki evrimine yeni bir ivme kazandırabilirler.

Birinci Dünya Savaşı insanlığa verdirdiği onca acıya rağmen, böyle bir hizmeti de görmüştü. Monarşilerden ve çokuluslu imparatorluklardan bazılarının dağılması bunların başında gelir.

Büyük Savaş’ın yıkıcı sonuçlarını tam tersine çeviren ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Ülke tarihinde bir savaş ilk defa askeri ve siyasi deha Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde zafere dönüşmüştür.

İstiklâl Savaşı’nı kazanan milletimizin Başkomutanı Mustafa Kemal, Türkiye’yi,  Dünya Savaşını kazanan devletlerin Lozan’daki masasına, savaş mağlubu bir devlet olarak oturtmamıştır. O masadan da zaferle kalkmasını sağlamıştır.

Prof. Dr. Haydar Baş, dünyayı tersine çeviren bir başka liderdir.

Nasıl mı;

Dünyada yerleşmiş ve onay gören teze göre ekonominin konusu sınırlı sayıdaki kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların dengelenmesidir.

İşte Sayın Haydar Baş Hocamız Dünyanın savunduğu ve onayladığı bu tezi tamamen tersine çevirerek Dünya tarihinde ilk defa devrimci bir sonuçla “kaynakların sınırsız” olduğunu MEM (Milli Ekonomi Modeli) teorisi ve muhteşem eseriyle ispatlamıştır.

Teoride kalmayan bu tez başta Rusya olmak üzere başkaca ülkelerde de uygulanarak olumlu sonuçlar alınmıştır.

En iyi teori uygulamadır. Teorisiyle ve de uygulamasıyla Sayın Baş’ın tezi dünyayı tersine çevirmiştir.

Konuyu  “Milli Devlet” e bağlayalım;

Milli devletin üç ayağı olduğunu görmekteyiz: ekonomi-siyaset-kültür.

Ekonomi ayağına baktığımızda üretim ve pazarlamada ulusal birliğin sağlanması gerekir.

Siyaset ayağında milli birlik ve beraberlik, ülkeyi böldürmeme öne çıkmaktadır.

Kültüre gelince, din, dil ve kültür birliğidir esas olan.

Uluslaşma ve ulusal devlete geçiş maceraları açısından, batı toplumları ile azgelişmiş ülkelerin farklı geçmişlere sahip oldukları söylenir.

Türkiye için söyleyeceğimiz: Kurtuluş Savaşı ortamı milliyetçilik ve ulusal bağımsızlık değerlerini yüceltti. Olağanüstü olumsuz koşullar uluslaşma sürecine ve bilincine müthiş bir ivme kazandırdı.

Bugüne gelince karanlık bir tablo ile iç içeyiz. Ancak dini ve milli bütünlüğümüz, tıpkı İstiklâl Savaşı’mızda olduğu gibi, bizi kurtuluşa erdirecektir. Prof. Dr. Haydar Baş’ın liderliğinde onun milletine adadığı projeleriyle ikinci Kurtuluş Savaşı’dır çâre.

banner56

Yorum Gönder

@name x