banner12

En güzel örnek Hz. Muhammed (s.a.v.)

En güzel örnek Hz. Muhammed (s.a.v.)

Murat Çabas

Murat Çabas mcabas@yenimesaj.com.tr
06 Kasım 2019, 23:22
 Yarın Peygamber efendimizin (s.a.v.) doğum günü, dünyaya teşrif ettiği gece, yani Mevlid Kandili… Milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili kutlu olsun.

Cenab-ı Hak, Kur'an'ında Resulullah efendimizi şöyle anlatmaktadır:

* "Biz Seni (ümmetine) şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik." (Fetih, 8)

* "O (Hz. Peygamber), hevâdan konuşmaz, O'nun söylediği sözler kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir." (Necm, 3-4)

* "Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden (kötülüklerden arındıran), size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik." (Bakara, 151)

* "Çünkü ümmilere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler" (Cuma, 2)

* "Andolsun ki, sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Resulullah (s.a.v.) en güzel örnektir." (Ahzab, 21)

* "Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının." (Haşr, 7)

* "Ve Sen şüphesiz yüce bir ahlaka sahipsin." (Kalem, 4)

Bu ayetlerden de açıkça anlaşılacağı gibi, Hz. Peygamber dinin yaşanmasında olmazsa olmazdır. 

O, sevilmiştir, seçilmiştir ve her konuda insanlara en güzel örnektir.

"Her konuda dört dörtlük bir insan nasıl olunur"un cevabı Resulullah efendimizdir.

Hem maddi konularda, hem de manevi konularda…

"Mü'min iki kanatlı kuş gibidir, bir kanadı dünyada, diğer kanadı ahirette" hadisinin pratik örneğidir, Allah Resulü (s.a.v.)…

Allah Resulü'ne "din nedir" diye sorulduğunda "güzel ahlaktır" buyuruyor.

Ve başka bir hadis-i şeriflerinde de "Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti" buyuruyor. 

Elbette ki güzel ahlakın zirvesi, bizzat Cenab-ı Hakk'ın şekillendirdiği Hz. Peygamber'in örnek ahlakıdır.

Dilerseniz, Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı dünyada ilk ve tek olan 14 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı'nın ilk iki cildi olan Rahmeten-li'l Âlemin Hz. Muhammed (s.a.v.) kitaplarından Allah Resulü'nün vasıflarını anlatan bazı spot cümleleri sizlerle paylaşalım:

* Hz. Peygamber, Kur'an'da Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden arındıran ve hikmeti talim eden olarak vasfediliyor. Demek ki O olmadan bunların yapılabilmesine imkân bulunmamaktadır.

* "Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım" hitabına mazhar olan Resûlullah (s.a.v.) bu yönüyle sebeb-i âlemdir.

* O, aynı zamanda Rahmeten-li'l Âlemin'dir; âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

* Sadece asi ve mücrimlerin değil, veli ve nebilerin de şefidir (şefaatçisidir).

* Rûz-i mahşerde peygamberler, Peygamberimizin şefaat etmelerini niyaz etmesinden sonra Cenab-ı Vacibu'l-Vücud'un emir ve müsaadesi ile şefaat edebileceklerdir. Yani Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Şefi-i Rûz-i Ceza'dır.

* Resûlullah (s.a.v.) müjdeleyici olduğu kadar uyarıcıdır da... Bu sebeple O, tebliğ vazifesini hiç çekinmeden hangi şartta ve kime olursa olsun yerine getirmiş ve "Bana uyun kurtulun, aksi halde helak olursunuz" ilahi ikazında bulunmuştur.

* Hz. Peygamber (s.a.v) en üstün örnektir, yüce ahlak sahibidir, sabır abidesidir, merhametlidir, hilmin kemâli O'ndadır. Cömerttir, üstün tevazu sahibi olmasına rağmen, bu, heybetini eksiltmemiştir. En iyi aile reisi, en müşfik bir baba ve dededir. Allah'ın terbiye ettiği bir mürebbidir. Ahlakı Kur'an'dır.

* Hz. Muhammed Mustafa'sız (s.a.v.) İslam olmaz.

* Ahlakı Kur'an olan Peygamberimiz sabretmiştir. Ancak bu sabrediş, ne İslam'a hakarete müsaade ettirmiş ve ne de tebliğ vazifesinden geri durdurmuştur.

* Resulullah'ın en üstün örnek olması, seçilmişliğinin yanı sıra hayatın bütün yönlerini kuşatmasından kaynaklanır. 

* Hz. Peygamber, en iyi ve müşfik aile reisiydi, oysa her peygamber evlenip çocuk sahibi olmamıştır. Resulullah en iyi devlet kurucusu ve reisiydi, oysa her peygambere devlet kurmak nasip olmamıştı. Resulullah, İslam ordusunun başkumandanı ve savaşçısıydı ancak her peygamberin askeri alanda rehberlik yapması mümkün olmamıştı.

* Adeta O, kendinden önceki bütün peygamberlerin sahip oldukları en bariz vasıfların, güzelliklerin ve özelliklerin özü, özeti ve mecmuu idi.

* Denilebilir ki, Hz. Muhammed Mustafa dışında hiçbir peygambere hayatın ve insanlığın tümünü kuşatan bu kadar üstün vasıflar bahşedilmemiştir.

* Hepimizin gayesi O'na benzemek olmalıdır. Ahlak bakımından, huy bakımından… Sünnet işte bu örnek hayatın huy olarak bize transfer olmasıdır. Yani Hz. Peygamberin ahlakına bürünmektir. Hz. Peygamberde bulunan o güzel ahlak-ı hamidenin bizim iç tabiatımızda hâkim olmasıdır. Sünnetin asıl manası budur.

* Sünnet, dinin Peygamber'in şahsında hayata geçirilip, insanlara gösterilen şekli yani emir ve yasakların somut halidir. Sünnet Kuran'ın kendisidir. Cenab-ı Hak, ayet-i kerimeleri mücerret olarak beyan etmekte; müşahhas hale Sevgili Peygamberimiz getirmektedir.

* İnsanı Allah'a kul edecek bu örnekler Resulüllah'ın rıhletinden sonra Ehl-i Beyt'im dediği Hz. Fatıma'da, Hz. Ali'de, Hz. Hasan'da ve Hz. Hüseyin'de toplanmıştır. Bu vazifeyi onlardan sonra da Ehl-i Beyt soyundan gelen imamlar üstlenmişlerdir. Günümüzde de aynı cevherden beslenen maneviyat erbabı Allah dostları vazifeyi devam ettirir.

* Günümüzde hayatından bezmiş, cinnet geçiren, mutsuz bireylerden şikâyet ediyorsak bunun nedeni, Allah'ın (c.c.) muradı olan "örnek insanların" unutulduğu bir hayatı sürdürmedeki ısrardır.

Allah, şefaatlerinden mahrum eylemesin. 

Hz. Peygamber'in ve bizlere emanet bıraktığı Ehl-i Beyt'inin kıymetini bilmemizi, Onların ahlakıyla ahlaklanmamızı nasip eylesin.

Yorum Gönder

@name x