banner54

Muhyiddin-i Arabi’den Altın Tavsiyeler

27 Nisan 2012 Cuma 22:25

Bir kimse, Allah sevgisini iddia eder de yasak ettiği şeylerden çekinmezse o, yalancıdır. Ve bir kimse, cenneti sevdiğini iddia eder de, malını Allah yolunda harcamazsa o, yalancıdır

Muhyiddin-i Arabi’den Altın Tavsiyeler
 Bir kimse, Allah sevgisini iddia eder de yasak ettiği şeylerden çekinmezse o, yalancıdır. Ve bir kimse, cenneti sevdiğini iddia eder de, malını Allah yolunda harcamazsa o, yalancıdır. 

Denildiğine göre: “Muhabbetin dışı sevilenin rızasıdır.” 
İçine girince; kalbi, sevilene tümden vermektir. O kadar ki, ondan başkası için hiçbir bakiye kalmaya. 

*** 

Şevk, muhabbet halinin bir sonucudur. Zira, muhabbet bir yerde karar kılarsa, orada şevk meydana gelir. Bazı zatlar, şevki kabul etmemişlerdir. Gerekçeleri de şudur: Şevk gaibedir. Ne zaman ki sevgili sevenden kaybolur, o zaman, sevende şevk hali, yani iştiyak başlar. 

*** 


Aşk, muhabbet bölümünde bir gayedir. 
Muhabbet umumi bir sıfattır… Aşk ise, özel bir mana taşır, ayrı bir sıfattır. Aşkın mahalli, kalbin siyah noktacığıdır. Muhabbet kesbî bir melekedir. Çalışıp gayret etmekle elde edilir. Amma, aşk böyle değildir. Aşk, ancak ilâhî bir hibe olarak insana ihsan edilir. 
Aşkın alameti odur ki: Maşuku uğruna, her hali ile, nefsini bir yana bıraka… 
İbn-i Mansur şöyşe der: 
“Beni öldürünüz, ey güvendiklerim, 
Zira katlimdedir benim hayat yerim…” 
Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: 
“Kalplar paslanabilir, tıpkı bir demirin paslandığı gibi.” 
“Onun pasının giderilmesi nasıl olur?” diye sorulduğunda, “Allah zikri bir de Kur’an okumak” buyurdular. 
Durum böyle olunca, aynı açıdan şu tavsiyeyi yapacağız: 
Kalplerin parlaması için lüzumsuz işlerden boşa alınması gerekir. 

*** 

“Allah-u Teala semaları ve yeri altı günde yarattı.” (7/54). 
Âyette belirtilen gün, anladığımız manada gün değildir. Hal’dir, değişik şekillerdir. 
Birincisi: Adem-yokluk halidir. “İnsan üzerinden bir zaman geçmedi mi ki? O zaman o, anılan bile değildi.” (76/1). 
İkincisi: Vücud-varlık hali… Özellikle ruhlar aleminde. Allah-u Teala, ruhları cisimlerden iki bin sene önce yarattı. (Hadis). 
Üçücüsü: Talluk-alaka, bağlılık hali… 
Dördüncüsü: Nefh-üfleme hali… “Ona ruhumdan üfledim.” (38/72). 
Beşincisi: Müfarakat-ayrılık- hali… “Her nefs ölümü tadacaktır…” (3/175). 
Altıncısı: İade-dönüş hali… “Onu ilk haline döndüreceğiz.” (20/21). 
 
Kaynak: Yeni mesaj

Anahtar Kelimeler Muhyiddin-i Arabi
banner55

Yorum Gönder

@name x