banner54

Tuza yeni standart

17 Ağustos 2013 Cumartesi 10:34

Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği'ne göre, önceki düzenlemede sadece beyaz tuz üretimine izin verilirken, artık renkli tuz üretilebilecek

Tuza yeni standart
Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tuz yabancı madde içermeyecek, işlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulmayacak, yeraltı kaynak ve deniz tuzlarında rutubet miktarı kütlece en çok yüzde 2, diğer tuzlarda yüzde 0.5 olacak. Yeraltı kaynak ve kaya tuzlarında kuru maddede sodyum klorür miktarı en az yüzde 97, diğer tuzlarda yüzde 98 olacak. Öte yandan işlenmiş tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarının kütlece en çok yüzde 0.5, işlenmiş tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı, kütlece en çok yüzde 0.5 olması gerekecek. Tebliğe göre sofra tuzunun yapısı homojen olacak ve potasyum iyodat katılmış olacak, iyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz sofra tuzu üretimi yapılabilecek.

Türkiye'de renkli tuz üretilebilecek

Tuz etiketlerinde, hangi kaynaktan üretildiği ve içerisinde yer alan arsenik, kurşun gibi ağır metal bulaşık oranları ile "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ifadesi yer alacak. Tebliğ kapsamında kaynağına göre üretilen tuzlar birbirleriyle karıştırılarak piyasaya sunulamayacak, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bölgesel ve yöresel adlarla bilinen tuzlar bu adlarla üretilebilecek. Yer altı kaynak tuzları sadece iri salamura tuzu, gıda sanayi tuzu ve sofrada öğütme tuzu olarak piyasaya sunulacak. Tebliğ kapsamındaki ürünler etiketi üzerinde tuzun kullanım amacına göre "sofra tuzu","sofrada öğütme tuzu", "iri salamura tuzu" ve "gıda sanayi tuzu" olarak adlandırılacak. Tuzun elde edildiği kaynak "deniz tuzu veya deniz tuzundan üretilmiştir", "kaya tuzu veya kaya tuzundan üretilmiştir","göl tuzu veya göl tuzundan üretilmiştir" ve "yeraltı kaynak tuzu veya yeraltı kaynak tuzundan üretilmiştir" şeklinde belirtilecek. Gıda işletmecileri tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde düzenlemeye uyum sağlayacak.
HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler Tuza Yeni Standart
banner55

Yorum Gönder

@name x